Rybník Hájiček, Budmerice

Západné slovensko

Rybníky sú v Budmerickom chotári už od nepamäti. Najväčší rozmach rybnikárstva bol v 16. storočí, keď hrad Červený kameň patril Fuggerovcom. Zachoval sa dokonca latinský spis o rybníkoch a dá sa povedať, že rybničné hospodárstvo panstva Červený kameň bolo v tom čase široko ďaleko najvyspelejšie, okrem hlavných rybníkov mali aj rybníky trecie a násadové. Chovali sa hlavne kapre, karasy a šťuky. V miestach, kde v súčasnosti ležia Budmerické rybníky, sa rozprestierali Šajnavské rybníky.


Ronava, Cífer

Západné slovensko

Od obce Borová tečie smerom na juhovýchod cez Strednú dolinu, následne preteká západne od obce Ružindol, kde podteká cestu II. triedy č. 504. Južne od tejto obce sa na krátkom úseku stáča na juh, sprava priberá Zadný potok a opätovne pokračuje na juhovýchod. Ďalej podteká železničnú trať č. 120, potom aj štátnu cestu č. 61 a východne od obce Cífer napája vodnú nádrž Ronava.


SV. Jur

Západné slovensko

Táto priehlbina vznikla tektonickou činnosťou a napĺňala sa vodou pritekajúcou z malokarpatských svahov a Dunaja. Vzniklo tu tak obrovské, no veľmi plytké jazero, ktoré sa napĺňalo nielen vodou, ale postupne sa zanášalo aj štrkom, pieskom a hlinou. V plytkej vode sa darilo rastlinám, ktoré postupne odumierali a usadzovali sa na dne. V tomto období siahal od Bratislavy po Modru a Bernolákovo. Močariny tvorili prirodzenú zásobáreň zveriny a vtáctva pre obyvateľov okolitých obcí.


Trnavské rybníky, Trnava

Západné slovensko

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Trnavy a patrí k ojedinelým vodným a mokraďovým biotopom s veľmi rozmanitým prírodným bohatstvom. Bolo tu pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov, z ktorých niektoré sú veľmi vzácne. Prostredie Trnavských rybníkov vyniká magickou krásou. Okolie vodných plôch lemujú zvyšky lužného lesa. Lokalitou vedú poľné cesty a chodníčky, trasa nadväzuje na miestny park.


Vodná nádrž Doľany

Západné slovensko


Keť, Levice

Západné slovensko


Brúty, Nové zámky

Západné slovensko